Varmepumpdagen 2018

Varmepumpedagen 2018

Med engagerede og vidende indlægsholdere og mere end 100 deltagere fra varmepumpeindustrien blev Varmepumpedagen 2018 en spændende og indholdsrig dag.

sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
sample image
 

20. september 2018

Varmepumpedagen 2018

- et fossilfrit Danmark

 

Med den nyligt indgåede Energiaftale er der kommet yderligere fokus på udbredelsen af varmepumpeteknologien i Danmark.

Vi er som branche overbevist om, at varmepumpeteknologien vil være en væsentlig faktor for at gøre Danmark fossiluafhængigt.

Vi er også klar til, at de individuelle varmepumper erstatter olie- og naturgasfyret. Varmepumper, der kører på 100 pct. grøn strøm, er en samfundsøkonomisk gevinst, og potentialet for CO2 besparelser er stort. Ændringerne af afgiftspolitikken er helt nødvendige for at sikre den grønne omstilling.

Derfor er det meget tilfredsstillende, at der sker en nedsættelse af både elafgiften og elvarmeafgiften. Det er hovedvirkemidler til at ændre forbrugsmønstre og dermed erstatte fossile brændsler med strøm fra VE. De er også et nødvendigt incitament til fremme af investeringer i såvel store varmepumper på decentrale varmeværker som individuelle varmepumper samt i store industrielle varmepumper, som også har et stort potentiale.

Det er på denne baggrund, at vi igen i år inviterede hele varmepumpeindustrien til en spændende faglig dag, hvor vi hørte om og diskuterede muligheder og udfordringer for udbredelsen af varmepumpeteknologien i Danmark.

Praktisk info


Rammen om Varmepumpedagen er igen i år de historiske bygninger i Eigtveds Pakhus midt i København.

Find vej:

 

Arrangører


Varmepumpedagen arrangeres af Varmepumpefabrikantforeningen i samarbejde med:

  • Teknologisk Institut (TI)
  • Varmepumpeordningen (VPO)
  • Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB)
  • TEKNIQ Installatørbranchen
  • Dansk Energi (DE)
  • Energistyrelsen (ENS)

VPF

Varmepumpefabrikanterne - VPF - samler branchens producenter og leverandører af kvalitetsvarmepumper.

Foreningen arbejder målrettet på, at varmepumper skal opnå en central placering i fremtidens danske fossilfrie energipolitik. Det gælder individuelle varmepumper, varmepumper i industrien og varmepumper i fjernvarmesektoren. Samtidig har foreningen særlig fokus på kvalitet og energieffektivitet.

 

Varmepumper forrest i den grønne omstiling

”Individuelle varmepumper kan erstatte olie- og naturgasfyr. En varmepumpe fungerer ved at tage termisk energi fra luft, vand eller jord og omdanne det til varmt vand eller luft via brug af elektricitet. Potentialet for CO2-besparelser er stort. Ved i 2030 at have erstattet 45 pct. af oliefyrene og 20 pct. af naturgasfyrene med individuelle varmepumper kan der opnås en reduktion på 3,2 mio. ton CO2, hvilket opfylder 35 pct. af basisfremskrivningens centrale skøn for reduktionsbehovet for at nå 2030-målet.

Samtidig kan dette gøres med en samfundsøkonomisk gevinst, og derfor er elementet meget billigt. Dette gælder, selv når den forbrugte elektricitet skal produceres med vedvarende energi.”

Klimarådets rapport ”Omstilling frem mod 2030” – udgivet juni 2017"

 

Varmepumper er vejen...

”Vejen til et fossiluafhængigt Danmark er brolagt med varmepumper”

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt,
17. marts 2017, ved indvielsen af det nye varmepumpeanlæg i Rødkærsbro.

 

VPF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis tenetur, sequi quasi vero, officia ducimus, explicabo voluptatibus est debitis quis voluptatem! Assumenda illo dolore dignissimos officia dicta, quo, quis cum!

 

VPF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis tenetur, sequi quasi vero, officia ducimus, explicabo voluptatibus est debitis quis voluptatem! Assumenda illo dolore dignissimos officia dicta, quo, quis cum!